Andelsselskab med begrænset ansvar

Nyheder

08 Nyt Takstblad

Takstbladet for Korinth Vandværker netop blevet godkendt af Faaborg-Midtfyn kommune.

Af takstbladet fremgår det at taksterne 2022/23 kommer til at stige.

Stigningen i kubikmeterprisen skyldes især stigende elpriser. Vi gør opmærksom på at der ikke har været ændret i taksterne de sidste 5 år.

 Se takstblad