Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

 

Vandværkets ledelsesmæssige forhold er reguleret gennem vedtægterne.
Takster for vandforsyningen findes i takstbladet.
Regulativet - udfærdiget i henhold til vandforsyningsloven - beskriver
reglerne efter hvilke Korinth Vandværk gennemfører vandforsyningen.
Såvel Regulativ, Takstblad og Vedtægter er godkendt af
Faaborg-Midtfyns kommune.

PS. Hvis ikke Vedtægter vil åbne i Internet explorer, Så prøv en anden browser. Beklager.

 

Kontakt

Ole Breith 
Mobil: 4014 1466
Mail: o.breith@stofanet.dk