Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Seneste ledningsbrud blev konstateret i marts 2019 i Søboparken.Ret store mængder vand løb ud. men takket være den månedlige aflæsning af områdemålerne blev bruddet opdaget relativt hurtigt.
Områdemålerne blev aflæst den 2. april, og tilsyneladende er der en utæthed eller en ikke lukket vandhane i plantagen, og det samme gør sig gældende på Flidsager og Vinkelvej. SMS til disse husstande er udsendt.
Traditionsmæssigt bliver den, der påviser et brud på ledningsnettet, belønnet med en flaske brændevin.

Områdemålerne er aflæst den 6.februar, og der var ingen afvigelser fra "normalforbruget", så derfor en grøn smiley!
Driftssituationen lige nu  
  
   Ingen driftsforstyrrelser 
   Mindre driftsforstyrrelser
   Større driftsforstyrrelser