Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Seneste ledningsbrud blev konstateret i maj 2018. På en stikledning på Sybillesvej til et ubeboet hus var der desværre opstået et brud, som medførte at der løb henved 8 m³ i døgnet. Heldigvis blev et par naboer opmærksom på uheldet, således at udløbet blev stoppet.
Traditionsmæssigt bliver den, der påviser et brud på ledningsnettet, belønnet med en flaske brændevin.

Områdemålerne er aflæst den 6.februar, og der var ingen afvigelser fra "normalforbruget", så derfor en grøn smiley!
Driftssituationen lige nu  
  
   Ingen driftsforstyrrelser 
   Mindre driftsforstyrrelser
   Større driftsforstyrrelser