Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Denne side er sidst opdateret 29. januar 2016

Takster for vandforsyningen findes i takstbladet.
Regulativet - udfærdiget i henhold til vandforsyningsloven - beskriver
reglerne efter hvilke Korinth Vandværk gennemfører vandforsyningen.
Vandværkets ledelsesmæssige forhold er reguleret gennem vedtægterne.
Såvel Regulativ, Takstblad og Vedtægter er godkendt af
Faaborg-Midtfyns kommune.