Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

 

Takster for vandforsyningen findes i takstbladet.
Regulativet - udfærdiget i henhold til vandforsyningsloven - beskriver
reglerne efter hvilke Korinth Vandværk gennemfører vandforsyningen.
Vandværkets ledelsesmæssige forhold er reguleret gennem vedtægterne.
Såvel Regulativ, Takstblad og Vedtægter er godkendt af
Faaborg-Midtfyns kommune.

 

 

 

 

Kontakt

Niels Erfurth
Tlf.:6265 1076
Mail: niels@erfurth.net