Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

På generalforsamlingen den 24.juni 2021 ønskede Kurt Sindberg og Otto Flamand at udtræde af bestyrelsen og ind valgtes Ulrik Kristoffersen og Claus Jessen, og til 1. suppleant (som var varkant)  valgtes Kim Larsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde trådte Niels Erfurth ud af bestyrelsen, og Kim Larsen indtrådte i bestyrelsen.

De tre afgåede bestyrelsesmedlemmer står selvfølgelig til rådighed i forbindelse med overdragelse af deres opgaveområde.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Ulrik Kristoffersen som formand, Claus Hansen som næstformand, Ib Lauersen som kasserer og Ole Breith som sekretær.