Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Årsrapporten 2020 er udarbejdet efter de seneste retningslinjer for vandværksregnskaber.

Her er det foreskrevet at vandværkerne hverken må give overskud eller underskud.

Dette klares ved, at man i driftsregnskabet under omsætningen indfører en post, som hedder overfakturering/underfakturering, hvilket er et moderne udtryk for overskud/underskud.

På denne måde får vi driftsregnskabet til at vise et nulresultat.

Af balancen fremgår der nu en post, som  hedder takstmæssig overdækning,
hvilket er det nye ord for det, som vi før benævnte egenkapital.

I forbindelse med budgettet for 2021 fremgår driftstallene for 2020 opgjort efter vor gamle regnskabsmodel.     

Se regnskab og budget under regnskab