Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Den hårde frost midt i februar, gav mange frosne vandrør hos forbrugerne.
Da tøvejret derefter satte ind, steg udpumpningen voldsomt fra vandværket.
Med en sms, bad vi alle hjælpe med at finde årsagen til den store udpumpning.
Det gav en del henvendelser, som alle handlede om frostsprængte rør hos forbrugerne.
Områdemålerne er aflæst den 2. marts, og udpumpningen er normal igen.
Tak for hjælpen, med at begrænse vandspildet.

MVH
Bestyrelsen