Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Vi udsender nu opkrævningen for 2. halvår2020 med forfaldsdato. 

En teknisk fejl har bevirket, at den faste afgift lyder på kr. 403,29 før moms, og beløbet skulle være kr. 400,00 før moms. Beløbet vil blive modregnet ved årsopgørelsen. Vi beklager fejlen.