Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Corona - info.

Forsyningssikkerhed

For få år siden blev vandværket renoveret og moderniseret Bl.a. blev det muliggjort, at styringen af vandværket kunne ske eksternt, en opgave flere kan udføre. Skulle en eller flere blive sygdomsramt vil vandværket stadig fungerer. Og som hidtil har vi den ekstra sikkerhed, at vi har forbindelse til Faaborg Vandværks forsyningsnet, så vi gensidigt kan hjælpe hinanden ved forsyningssvigt.

Vandkvalitet

Laboratoriet, som står for vandanalyserne, har meddelt at kontrollen kan gennemføres under den nuværende situation.

Underleveradører

Vore underleverandører har meldt ind, at de har taget nødvendige tiltag, så de er i stand til at løse deres forpligtelser overfor Korinth Vandværk.

Kommunalt beredskab

Det kommunale beredskab er sendt hjem - men det betyder blot, at de løser opgaven fra deres bopæl.