Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Gennem en årrække har FFV stået for Korinth Vandværks regnskabsføring. Dette har fungeret tilfredsstillende, men da regningen fra Vandværk  er flettet ind FFVs for spildevand m.m., er Vandværket af stadig flere blevet betragtet som en del af FFV. Bestyrelsen har derfor besluttet at tage en ny underleverandør til regnskabsføringen, men den fremtidige kontakt til Vandværket om opkrævninger og forbrug skal rettes til kassereren, Chr. Ermose, tlf. 62 65 23 65. Ændringen bevirker at der fremover kommer en selvstændig faktura på vandforbruget. Vi benytte samtidig lejligheden til igen at opkræve vandforbruget halvårsvis. Det betyder, at der skal betales for første halvår i februar og for andet halvår i august.

Ændringen sker pr. 1. januar 2020, og aflæsningen af vandmålere skal derfor igen i år indberettes via FFVs hjemmeside. Slutafregningen for 2019 vil ske via FFV, og efterbetaling/tilbagebetaling, vil ske via FFV i februar 2020. I februar vil også blive fremsendt en opkrævning for vandforbruget i første halvår 2020.

Ved betaling af regningen for første halvår 2020 fra Vandværket vil det for dem der har tilmeldt sig betalingsservice, være nødvendigt at gentilmelde sig ordningen. Har man på anden måde oprettet en automatisk betalingsordning for vandforbruget, skal man ændre navn og kontonummer på betalingsmodtageren til Korinth Vandværk, reg. nr. 0828 - konto nr. 8020126001

Vi håber at denne omlægning vil få korintherne til igen at føle et ejerskab af Vandværket.