Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

 

Korinth Vandværk forsyner ca. 700 husstande med rent og godt vand. Ledningsnettet, som er på  godt 40 km., er opdelt i zoner,  og for at sikre at brud på ledningsnettet opdages hurtigst muligt, aflæses vandforbruget for hver zone månedsvis. Konstateres der større vandforbrug end forventet, undersøges ledningsnettet i området for evt. brud.

For følgende områder kan vi fra elektroniske målere kontrollere forbruget timevis døgnet rundt.
Fleningevej
Gærupvej
Høbbet
Lykkehaverne
Nybo
Plantagen
Skrænten
Sollerupvej
Sybillesvej
Søboparken
Tjørnevej
Vinkelvej/Flidsager
Trollesvej

Da vandforbruget må forventes at være tæt på nul nogle af nattetimerne, kan vi på den måde se, om der er sandsynlighed for ledningsbrud.

Kontakt

Hansen og Pedersen tlf. 6265 1682

Arne tlf. 4016 6226
Martin tlf. 2139 0704